Yükleniyor...

Şeker Hastalığı Ameliyatı (İleal İnterpozisyon) Tipleri

İleal İnterpozisyon Tipleri

İnce bağırsaklarımız yaklaşık olarak 450 ile 800 cm arasında olup üç bölümü vardır: Duodenum, Jejunum ve Ileum. 
Duodenum, halk arasında “on iki parmak bağırsağı” olarak da bilinir. Midenin hemen çıkışında başlayarak, sadece 25 cm uzunluğundadır. Bu kısın en kısa bölüm olmakla birlikte, vücut ve metabolizma için çok hayati yapılarla çok karmaşık bir ilişki içindedir. Karaciğerin ürettiği safra ve pankreasın ürettiği salgılar on iki parmak bağırsağının ilk 8-10 cm mesafesine açılarak sindirimi hemen başlatırlar. Ayrıca Duodenum, pankreas organını bir başlık gibi sarar, onunla ortak kan damarları paylaşır ve birbirlerinden anatomik olarak ayrılması neredeyse imkansız denecek kadar sıkı bir bağ ile karnın arka tarafında örtük olarak bulunurlar. 
Kalan uzun ince barsakların % 40 kadarını Jejunum oluşturur. Besinsel emilimin büyük kısmı bu bölümden olur. 
İleum ince bağırsakların en son ve en uzun bölümünü oluşturur. Bu bölüm emilim ile birlikte asıl olarak hormonal doygunluğun oluşmasından sorumludur. 
Bu hormonal etkinlik, başta GLP-1 ve PYY adı verilen hormonlar olmak üzere bağırsak kaynaklı inkretin yada sekretin adı verilen hormonlar sayesinde ortaya çıkar. Bu hormonları en çok uyaran ise tam olarak sindirilmemiş, posalı gıdaların ileum kısmına erken ulaşmasıdır.

Bütün İleal İnterpozisyon ameliyatlarının ortak özellikleri ise, ince bağırsağın bu hormonal aktif olan İleum adlı son kısmının yerini değiştirmek ve gıdaların tam olarak sindirilmeden bu bölüme geçmesini sağlamaktır. 
Bu üç farklı ameliyat çeşidi, ileumu mideye yakın yerlere farklı şekillerde getiren modifikasyonlardır:
I.    Gastroileal Interpozisyon / Bipartisyon (GIB)
II.    Duodenoileal Interpozisyon (DII)
III.    Jejunoileal Interpozisyon (JII)


I.    Gastroileal Interpozisyon (GIB)    : 
a.    İnce Bağırsağın son kısmı (ileum) doğrudan mideye bağlanır. İnce Barsak Sonu Doygunluk Hormonları Doğrudan Uyarılır. (HINDGUT STIMULASYONU)
b.    On iki parmak bağırsağı tamamen korunur.
c.    ERCP ile safra yolları ve on iki parmak bağırsağının değerlendirilmesi mümkün olur.
d.    Mide-Bağırsak bağlantısının geniş yapılması ile, gıdalar doğrudan ince bağırsağın son kısmına geçerek doygunluk hormonlarını uyarırlar. Bu şekilde on iki parmak bağırsağına gıda geçişi en az düzeye indirilir. On iki parmağın etkin olarak gıda geçişinden uzak tutulması, pankreasın şeker kontrolü üzerindeki etkisini arttırır. (FOREGUT SUPRESYONU – ÖN BAĞIRSAĞIN NEGATİF ETKİNLİĞİNİN BASKILANMASI)
e.    Bütün barsaklar anatomik olarak devrede kalır. Ancak özellikle Transit Bipartisyon’dan farklı olarak, yeni yapılan alternatif yola giden gıdalar, on iki bağırsağın ardına tekrar geri bırakılır. Böylece, yeni yol baskın olunca, gıdaların tamamı emilmeden kalın bağırsağa gitmez, incebağırsakların tamamında emilebilir. Bundan dolayı hormonal düzelme en üstte olurken, HİÇ EMİLİM BOZUKLUĞU OLMAZ. 

 


II.    Duodenoileal Interpozisyon    : 
a.    İnce bağırsağın hormonal aktif olan ve uyarılması gereken son bölümü (ileum), mide çıkış kapakcığının (Pilor Kası) hemen 2 cm sonrasına bağlanır. 
b.    Duodenum (yani on iki bağırsak bölümü) mideden tamamen kalıcı olarak ayrılır.
c.    On iki bağırsağa gıda bir daha hiç geçmez. 
d.    On iki parmağın kesin olarak gıda geçişinden ayrılması, pankreasın şeker kontrolü üzerindeki etkisini arttırır. (FOREGUT SUPRESYONU – ÖN BAĞIRSAĞIN NEGATİF ETKİNLİĞİNİN BASKILANMASI)
e.    İnce Bağırsağın son kısmı (ileum) doğrudan midenin tek çıkışına bağlanır. İnce Barsak Sonu Doygunluk Hormonları Doğrudan Uyarılır. (HINDGUT STIMULASYONU)
f.    ERCP YAPILAMAZ. On iki parmak bağırsağı kalıcı kapatılır!
g.    Tam olarak geri döndürülmesi zor bir ameliyattır.

III.    Jejunoileal Interpozisyon    : 
a.    Uyarılması gereken sondaki ince bağırsak (ileum) bölümü midenin ve on iki bağırsak bölümünün biraz ilerisine yerleştirilir. 
b.    On iki parmak bağırsağının mideyle olan bağlantısı hiç bozulmaz.
c.    On iki parmak bağırsağına gıdalar doğrudan geçmeye devam ettiği için, pankreas hormonlarının üzerinde on iki parmak bağırsağından kaynaklanan baskı ortadan kaldırılamaz. (FOREGUT SUPRESYONU ETKİNLİĞİ YOK! – Ön bağırsağın negatif etkinliği baskılanamaz.) Bu durum Gastrik Bypass’da kuvvetle vardır. 
d.    İnce Barsak Sonu Doygunluk Hormonları RYGB ile kıyaslandığında daha çok uyarılır. (HINDGUT STIMULASYONU) (Gastrik Bypass’dan daha güçlü)
e.    ERCP yapılabilinir!
f.    Tamamen Geri Döndürülebilir