Yükleniyor...

İlaç Tedavisi

Obezite tedavisinin ana unsurları diyet ve egzersizdir. Ancak bazı hastalarda bunlara ek olarak ilaç tedavileri de endokrinoloji uzmanları tarafından eklenebilir. Unutulmamalıdır ki hayatında yapması gereken yaşam şekli değişikliklerini yapmamış, diyet ve egzersiz programlarını uygulamayan obezite hastalarında ilaç tedavilerinin başarı şansı yoktur. 

İlaç tedavisi Kime ve Ne Zaman başlanır?
• Diğer tedavi metodlarını tam olarak uygulamış ancak sonuç alamamış hastalar,
• BMI>30 kg/m2 olan hastalar,
• BMI>27 kg/m2 olan ancak tip 2 diyabet, hiperlipidemi, uyku-apnesi, hipertansiyon vb metabolik sorunları olan hastalar,
bu tedavilere aday olabilirler.

Obezite tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmanları
• Açlık hissinin kontrolü: Phentermine türevi ilaçlar bu amaçla kullanılmaktadır.
• Metabolizmanın hızlandırılması: Katekolamin türevleri metabolizmayı hızlandırır. Efedrin ve kafein bu grupta anılan ilaçlardır. Sempatomimetik etki ile bazal enerji hızını artırabilirler.
• Emilimin Kısıtlanması: Orlistat bu grubun en önemli örneğidir.

Obezite tedavisinde kullanılan ilaçlar
• Orlistat (Xenical)
Orlistat pankreatik lipaz adı verilen bir enzimi bloke ederek barsaklardan yağ emilimini bozar. Barsaklardan yağlar emilemediğinden özellikle hasta yağlı öğünlerden sonra çok daha fazla sıklıkta ishal şeklinde dışkılar. Yağlı öğünlerden kaçınıldığında bu şikayetler azalır. Yağ emilimi baskılandığından yağda eriyen vitaminlarin emiliminde azalma görülebilir. Tedavi mutlaka endokrinoloji uzmanı tarafından yürütülmelidir. Vitamin eksiklikleri gerekli destekler tedavi süresince alındığında hayati önem arz etmez.

• Lorcaserin (Belviq)
Bir yılda ortalama 3.1 kg kilo kaybı ortaya çıkartabilir. Etkinliği düşüktür. Seratonin sendromu denilen bir yan etki ortaya çıkartabilir. Bu sendrom seratonin reseptörlerinin aşırı uyarılması ile ortaya çıkar. Çok hafif belirtilerden hayatı tehdit edebilecek ağır krizlere kadar geniş yelpazede soruna yol açabilir. Hastalarda aniden çarpıntı, hipertansiyon, kasılmalar olabilir. Bunlar tüm vücudu tutan aşırı kasılmalar, sara atakları, aşırı ateşlenme ile şoka kadar gidebilir. Bu gibi hastalarda semptomatik ve ampirik tedavi uygulanır. Hastaların hayati fonksiyonlarının korunmasını gözetecek önelemler ile ateş ve kasılmaların organ hasarına yol açması engellenmeye çalışılır.

• Phentermine-topiramate (Qsymia)
Phentermine kısa etkili ve tek başına etkisi zayıf bir ilaçtır. Topiramate sara tedavisinde kullanılan bir anti epileptik ilaç. Yaklaşık olarak %13-15 arasında kilo kaybı ortaya çıkartabiliyor. Bu kuvvetli etkiye karşın bilinç kaybı, unutkanlık, başdönmesi gibi ciddi yan etkiler nedeniyle dikkatli ve kontrollü kullanımı gereklidir. Qsymia Phentermine –topiramate ikilisini içeren kombine bir ilaçtır. Temmuz 2012 de FDA tarafından diet ve egzersize destek olan ilaçlar arasında onaylanmıştır. Çarpıntı, başdönmesi, uykusuzluk gibi hafif yan etkiler dışında; intihara eğilim, hafıza kayıpları ve unutkanlı gibi problemlere yol açabilir. Hamilelerde kullanılması yasaktır. Doğumsal problemlere yol açabilir.

• Phentermine (Adipex-P, Suprenza)
Tek başına phentermine içeren bu ilaçlar çok kısa süreli etkinlik ve yetersiz kilo kayıpları nedeniyle çok tercih edilmemektedirler.

• Metformin
Antidiyabetik bir ilaçtır. Kilolu tip 2 diyabet hastalarında şeker dengeleyici hormon direncini azaltır. Hafif kilo verdirici etkisi bilinmektedir. Tek başına ve diyabetik olmayan obezlerde etkinliği düşüktür.

• Exenatide
GLP-1 analoğudur. FDA tarafından onaylanmamakla birlikte 3 mg/gün gibi yüksek dozlarda orlistat kadar hatta daha etkin olduğunu bildiren yayınlar vardır.

• Amylin
Sentetik bir pramlintide analoğudur. Tip l ve ll diyabette değişken oranlarda kilo kaybettirici etkisi vardır. Tip 2 diyabet için kullanılan dozlardan daha yüksek dozları ile obezite tedavisinde etkin olabilmektedir.