Yükleniyor...

Neden Olduğu Hastalılar

Obezite beraberinde birçok metabolik ve psikososyal soruna yol açmaktadır. Bu sorunların başlıcaları olan Tip ll Diabetes Mellitus, Kalp-Damar Hastalıkları, Hipertansiyon, Hiperkolesterolemi ve Hipertrigliseridemi ‘Metabolik Sendrom’ adı altında tanımlansa da, obezite, başkaca çok çeşitli hastalıklara zemin hazırlamaktadır.

 
Komorbiditeler (Eşlik Eden Hastalıklar)

Kalp ve Dolaşım Sistemi
İskemik Kalp Hastalıkları
Angina
Kongestif Kalp Yetersizliği
Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Hipertansiyon
Derin Ven Trombozu
Pulmoner Emboli (Akciğere Pıhtı Atılması)
Dislipidemi (Kan Yağlarında Bozukluk)
Hiperkolesterolemi
Hipertrigliseridemi

Endokrinoloji ve Üreme Bozuklukları
Tip ll Diabetes Mellitus (TllDM)
Polikistik Over Sendromu (PKOS)
İnfertilite (Kısırlık)
Menstruasyon Bozuklukları (Düzensiz Adet Görme)
Hirsutizm (Kadınlarda İstenmeyen Kıllanma)
Gebelik ve Doğumla ilgili sorunlar (ölü doğum, zor gebelik)

Nöroloji
Stroke (İnme)
Migren
Karpal Tünel Sendromu 

Psikiyatri
Depresyon
Asosyal Kişilik Bozuklukları

Solunum Sistemi
Pulmoner Emboli (Akciğere Pıhtı Atılması)
Obstrüktif Uyku Apnesi (Uykuda Nefesin Durması)
Obezite Hipoventilasyon Sendromu
Astım
 

Gastrointestinal Sistem
Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH)
Karaciğer Yağlanması
Safra Kesesi Taşları

Romatoloji-Ortopedi
Gut
Osteoartrit
Sırt Ağrıları

Dermatoloji
Çatlaklar
Lenfödem
Sellülit
Akantozis nigrikans

Onkoloji
Meme, Yumurtalık, Rahim ve Rahim Ağzı (Endometrium ve Cervix)
Yemek borusu, Mide, Kalınbarsak
Karaciğer, Pankreas, Safra Kesesi
Prostat, Böbrek
Non-Hodgkin Lenfoma, Multiple Myelom

Nefroloji
Erektil Disfonksiyon (iktidarsızlık)
Üriner inkontinans (İdrar Kaçırma)
Kronik Böbrek Yetersizliği
Hipogonadizm
Gömük Penis