Yükleniyor...

Şeker Dengeleyici Hormon Tedavisi

Tip 2 Diyabet kan şekerinin kontrolünde yetersizlik nedeniyle ortaya çıkan, sürekli yüksek kan şekerinin (hiperglisemi) olduğu bir durumdur. Bu yüksek seyreden kan şekerinin nedeni Tip 1 Diyabet’te doğuştan şeker dengeleyici hormon yokluğu yada yetersizliği iken, Tip 2 Diyabet’te aslında var olan şeker dengeleyici hormona karşı vücudun duyarsızlaşmasıdır. Zaman içinde Tip 2 Diyabetli hastaların Şeker dengeleyici hormon salgılayan beta hücreleri yorulur ve Tip 2 Diyabet ilerledikçe Şeker dengeleyici hormon azlığı ve yokluğuna doğru giden bir süreç başlar. 

Tip 2 Diyabetin ilk adım tedavisinin doğru beslenme ve hareketli yaşam olduğunu biliyoruz. Bu tedbirleri ilk evrelerdeki hastalarda bir miktar kontrol sağlar. Ancak zaman geçtikçe şeker dengeleyici hormon direnci bu tedbirleri aşar ve tedaviye şeker dengeleyici hormon destekleyecek oral antidiyabetik ilaçlar (OAD) eklenir. Bu ilaçlar hem Şeker dengeleyici hormon salgısını arttırırlar hem de barsaktan glukoz (basit şeker) emilimini engellerler.

Ne yazık ki bu tedaviler de ister tek başlarına isterse birden çok ilacın birlikte kullanılması şeklinde olsun, yetersiz kalırlar. Bu durumda şeker dengeleyici hormon tedavileri başlanır.

Şeker dengeleyici hormon ve Tip 2 Diyabet tedavisindeki yeri
Tip 2 Diyabet hastaları ilk başlarda şeker dengeleyici hormon üretimi açısından sorun yaşamazlar. Hatta ilk dönemlerde şeker dengeleyici hormon miktarı artmıştır. Kas hücreleri Şeker dengeleyici hormona karşı direnç göstermeye başladığında pankreasda ki beta hücreleri Şeker dengeleyici hormon üretimini arttırır ve Şeker dengeleyici hormon yüksekliği görülür. Zaman geçtikçe beta hücreleri yorulur ve sayıları azalmaya başlar. Şeker dengeleyici hormon üretimleri düşer. İşte bu aşamadaki hastalardan başlayarak Tip 2 Diyabet tedavisine Şeker dengeleyici hormon eklenmeye başlanır. 

Şeker dengeleyici hormon hastaların özellikle yemek sonrası erken yükselen kan şekerlerinin kontrolünü kolaylaştırır. Etki süreleri uzun yada kısa olan farklı tip şeker dengeleyici hormonlar ile hem erken tokluk, hem geç tokluk şekerleri düzeltilir. Açlık şekerleri kontrol altına alınabilir. 

Şeker dengeleyici hormon tedavisi şeker hastasının hayatının tüm dönemdeki ihtiyaçlarına göre kolayca ve sıklıkla değiştirilebilir. Birçok hasta o gün yapacaklarına göre tedavisini günlük olarak değiştirebilmektedir. O gün spor yapacak ise dozu azaltabilir, yada akşam fazla karbonhidratlı yemekler yiyecekse artırabilir. 

Şeker dengeleyici hormon Tedavisi ne zaman başlamalıdır?
Bu sorunun cevabını doktorunuz vermeli ve siz şeker dengeleyici hormon kullanmaktan korktuğunuz için bu ertelenmemelidir. Şeker dengeleyici hormon tedavisinin ne zaman ve ne şekilde başlanacağı konusu tamamen kişisel özelliklere bağlı olarak değişmektedir.

Ana prensip olarak, özellikle biz metabolik cerrahi ile uğraşanlar, şeker dengeleyici hormon tedavisinin olabilecek en erken dönemde başlanması gerektiğini düşünürüz. Neden mi? Çünkü; 

• Şeker dengeleyici hormon tedavisi mevcut ilaç tedavileri içinde kişisel ihtiyaçlara göre en kolay ayarlanan tedavi şeklidir.
• Şeker dengeleyici hormon tedavisi en fizyolojik tedavidir.
• Şeker dengeleyici hormon tedavisi doğrudan eksik olanın yerine konmasına dayanan tedavi şeklidir.
• Şeker dengeleyici hormon tedavisi uzun dönem komplikasyonları en çok azaltan ilaç tedavisi çeşididir.
• En önemlisi erken başlanan Şeker dengeleyici hormon tedavisi mevcut Şeker dengeleyici hormon rezervinizin korunmasını sağlar. 

Erken dönemde başlanan Şeker dengeleyici hormon tedavisinin diyabet komplikasyonları açısından koruyucu olması kadar, vücudunuzun kendi Şeker dengeleyici hormon üretme kapasitesi açısından da koruyucu etkisi olmasının büyük önemi vardır. Metabolik cerrahi yöntemler ile Tip 2 Diyabetin bulgularının tamamen ortadan kalması açısından, kendi Şeker dengeleyici hormon rezervlerinizin (endojen Şeker dengeleyici hormon rezervleri) korunmuş olması önemlidir. Yani pankreasınız aktif olarak Şeker dengeleyici hormon üretebiliyor ise metabolik cerrahi ile Tip 2 Diyabet (şeker hastalığınız) tamamen ortadan kaldırılabilir. 

Şeker dengeleyici hormon Tedavisi ile bütün riskler ortadan kalkar mı?
Şeker dengeleyici hormon tedavisi başlarda düşük dozlarda ve seyrek olarak uygulanmaya başlansa da, ilerleyen dönemde vücudun Şeker dengeleyici hormon ihtiyacı gittikçe artar. Şeker hastalığına bağlı hayati sorunların ortaya çıkması Şeker dengeleyici hormon dozuyla alakalı değildir. Şeker dengeleyici hormon dozlarınız düşük yada yüksek de olsa, kan şekerleriniz düşük ve normal düzeylere yakın gidiyor ise, bu hayati sorunlar ve hastalıklar daha geç ortaya çıkar.

Ancak Şeker dengeleyici hormon tedavisi bu komplikasyonları yüzde yüz engellemez. Tip 2 Diyabet mutlak ilerleyici bir hastalıktır ve ilaç tedavileri ile yaşam şekli değişikliği bunların çok daha geç ve hafif olarak ortaya çıkmasını sağlamaya çalışır.

Şeker dengeleyici hormon dozları nasıl ayarlanır?
Şeker dengeleyici hormon dozları her hastanın fiziki yapısı, Tip 2 Diyabet ile birlikte sahip olduğu diğer hastalık ve benzeri durumlar göz önüne alınarak herkese göre ayrı ayarlanır. Bu genel Şeker dengeleyici hormon tedavisi prensipleri ana hatları ile korunmakla birlikte, kişinin günlük hayatının gereklerine göre bile değişiklikler yapılabilir. Kısaca ana hatları ile bakarsak: 

• Kilonuz Şeker dengeleyici hormon dozu açısından önemlidir.
• Vücut yapınızdaki yağ ve kas kütlenizin oranı ve dağılımı
• Gündelik hayatınızdaki hareketliliğiniz
• Günlük tükettiğiniz yemek miktarı
• Tip 2 Diyabet yanı sıra sahip olduğunuz diğer hastalıklar için kullanılan ilaçlar
• Sağlık durumunuz
• Duygusal durumunuz ve hayatınızdaki stresler
• Ek hastalıklarınızın durumu 

Şeker dengeleyici hormon tedavisi ilk defa başlandığında dozlar doktorunuz tarafından sık sık değiştirilebilir. Bu sürede normalden daha sık ve dikkatli kan şekeri (plazma glukoz) takibi yapmanız istenebilir. Kan şekerinin hem açlık kan şekeri hem de tokluk kan şekeri değerleri önem taşır. Doktorunuz ancak bu takipler ile sizin ihtiyacınız olan protokolü oluşturacaktır. 

Şeker dengeleyici hormon tedavisi için en önemli husus sizin uyumunuzdur. Yeni Şeker dengeleyici hormonlar kolay uygulanabilir ince ve küçük iğnelerle üretilirler. Hem doz ayarlamaları çok basitleşmiş hem de acısız ve ağrısız uygulanmaları sağlanmıştır. Bu uygulamalar ile ilgili her türlü sorunuzu doktorunuz ve diyabet hemşirenize sorabilirsiniz.